شعار سال
دوشنبه 15 خرداد 1402

مراکز فنی و حرفه ای استان خوزستان

شهرام ملایی هزاروندی مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان
32270100
تنظیمات قالب
گفتگو انلاین

سامانه ی گفتگوی آنلاین