شعار سال
جمعه 17 آذر 1402

از طریق همین سایت در بخش میز خدمت الکترونیکی بر روی دکمه ثبت نام در دوره های آموزشی کلیک نمایید .

• نشست حضوری با دانشگاه ها و مراکز علمی شهرستان؛ • تشریح و ارایه دستورالعمل به طرفین موضوع(پیوست)؛ • تشکیل شورای راهبری مرکز • دریافت و ارسال درخواست صدور مجوز در صورت تمایل طرف مقابل • طرح درخواست در شورای گسترش اداره کل؛ • صدور موافقتنامه و ارسال به مرکز پس از موافقت شورای گسترش اداره کل؛ • تهیه پیش نویس تفاهم نامه همکاری برای اداره کل • پیگیری تشکیل مرکز مهارت آموزی در دانشگاه توسط مرکز بر اساس دستورالعمل؛

• مطالعه دستورالعمل • دریافت مدارک و مستندات از مدیر مرکز TMC (تصویر مجوز صادره و ابلاغ مدیر مرکز TMC که توسط رییس دانشگاه صادر شده) • بارگذاری اطلاعات مدیر در پورتال و تخصیص نام و کد کاربری برای مدیر • تعریف مکان از مسیر تعیین شده توسط کارشناس مرکز معین • تعریف دوره توسط مدیر TMC (غیر فعال نمودن ثبت نام مستقیم متقاضیان در دوره)

• اقدام به اجرای کاربینی با توجه ویژه به ماده 4 دستورالعمل (دستورالعمل پیوست)؛ • ثبت نام مربی در سامانه آموزش مربیان(سام) در قسمت کاربینی؛ آدرس سایت: ITCSAM.IR • دریافت تایید رییس مرکز شهرستان ، مدیرکل استان و کارشناس دپارتمان مرتبط از طریق سامانه؛ • شروع کاربینی با تکمیل فرم های مربوط در سامانه و اعلام کتبی شروع طرح به اداره کل. • بارگذاری فایل WORD پس از پایان دوره کاربینی در سامانه و همزمان ارسال گزارش در قالب فایل اکسل به اداره آموزش.

• مطالعه دستورالعمل • ثبت کلیه فرم های دریافتی( تاریخ و شماره دار) در دبیرخانه مرکز؛ • حفظ و نگهداری کلیه مدارک سجلی و فرم های مرتبط در مرکز؛ • تکمیل فرم های شماره 2 و3 برای طرح در کمیته تعیین صلاحیت مرکز مربوط • ارسال درخواست نام و کد کاربری برای مربی توسط اداره کل

• ارائه معرفینامه کتبی توسط دانشجو یا مراجعه به سایت: KARAMOUZ.IROST.IR - دریافت معرفی نامه کتبی دانشجو از طرف دانشگاه با ذکر ساعت و رشته تحصیلی؛ - اعلام کتبی مرکز مبنی بر شروع آموزش دانشجو با ذکر حرفه موردآموزش؛ - یادآوری: مرکز برای هر حرفه حداکثر مجاز به پذیرش 3 کارآموز می باشد.

سایر پیوندها
تنظیمات قالب
گفتگو انلاین

سامانه ی گفتگوی آنلاین