شعار سال
جمعه 25 خرداد 1403

  مقدمه:

   واحدپژوهش و برنامه ریزی با هدف ایجاد انسجام، تعامل، تبادل اطلاعات و ارتباطات بین مربیان، کارشناسان و سایر کارکنان در خرداد ماه سال 1402 به صورت مستقل از اداره آموزش با حضور چهارکارشناس مشغول انجام وظایف کاری در حوزه معاونت آموزش، پژوهش و برنامه ریزی می باشد. این واحد با سرلوحه قرار دادن اهداف و سیاست های سازمان و ارتقای جایگاه اداره کل- استان شریف خوزستان در هم راستا نمودن و تلفیق آموزش با پژوهش- آموزش و پژوهش دو روی مهارت- از طریق برنامه ریزی های موثر با بهره گیری از توانمندی های بخش های دولتی و غیر دولتی(در برنام های پیش رو) ضمن توجه به اهمیت تقویت بنیه کاری کارشناسان بروز رسانی اطلاعات متناسب با شرح وظایف- تلاش می نماید.

سایر پیوندها
تنظیمات قالب
گفتگو انلاین

سامانه ی گفتگوی آنلاین