شعار سال
سه شنبه 18 بهمن 1401

لیست مزایده / مناقصه اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خوزستان

ردیف عنوان نوع(مزایده / مناقصه) تاریخ
       
       
شهرام ملایی هزاروندی مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان
32270100
تنظیمات قالب
گفتگو انلاین

سامانه ی گفتگوی آنلاین