شعار سال
دوشنبه 15 خرداد 1402

آدرس پست الکترونیکی

واحد / مرکز

ahvaz1@khouztvto.com

مرکز امام علی

amoozesh@khouztvto.com

آموزش

andika@khouztvto.com

اندیکا

azadahvaz@khouztvto.com

آموزشگاه های آزاد اهواز

bazrasi@khouztvto.com

بازرسی

bbaghmalek@khouztvto.com

باغملک

behbahan@khouztvto.com

بهبهان

bghadir@khouztvto.com

مرکز غدیر

dabir_sanjesh@khouztvto.com

دبیرخانه مرکز سنجش

dabirkhaneh@khouztvto.com

دبیرخانه مرکزی

daftar@khouztvto.com

دفتر مدیر

daramad@khouztvto.com

درآمد

dfanni@khouztvto.com

دفتر فنی

edari@khouztvto.com

امور اداری

haftkel@khouztvto.com

هفتکل

hendijan@khouztvto.com

هندیجان

herasat@khouztvto.com

دفتر حراست

hoghooghi@khouztvto.com

دفتر حقوقی

info@khouztvto.com

فن آوری اطلاعات

izeh@khouztvto.com

ایذه

kabadan@khouztvto.com

خواهران آبادان

karamoozi@khouztvto.com

کارآموزی

kargozini_tv@khouztvto.com

کارگزینی

karvarzi@khouztvto.com

کارورزی

khoramshahr@khouztvto.com

خرمشهر

kkhoramshahr@khouztvto.com

خواهران خرمشهر

m-poshtibani@khouztvto.com

معاون پشتیبانی

mahshahr@khztvto.ir

ماهشهر

mali@khouztvto.com

امور مالی

mis@khouztvto.com

مسجدسلیمان

moshaver@khouztvto.com

مشاوره

olympiad@khouztvto.com

المپیاد

pajoohesh@khouztvto.com

پژوهش

ramhormoz@khouztvto.com

رامهرمز

ramshir@khouztvto.com

رامشیر

ravabet@khouztvto.com

روابط عمومی

shadegan@khouztvto.com

شادگان

shoosh@khouztvto.com

شوش

shooshtar@khouztvto.com

شوشتر

soosangerd@khouztvto.com

سوسنگرد

tadarokat@khouztvto.com

تدارکات

kharazmi@khouztvto.com

مرکز خوارزمی

zihesabi@khouztvto.com

ذیحسابی

شهرام ملایی هزاروندی مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان
32270100
تنظیمات قالب
گفتگو انلاین

سامانه ی گفتگوی آنلاین